Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od 27.04.2023 r.

Politykę prywatności i plików cookies obowiazującą od 08.12.2022 r. do 26.04.2023 r. znajdziesz tutaj

Politykę prywatności i plików cookies obowiazującą do 07.12.2022 r. znajdziesz tutaj.

 

Polityka Prywatności

stosowana przez Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań numer KRS: 0000031468, REGON: 630008749, NIP: 7780043683

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych w sklepie internetowym Cortland sp. z o.o. prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.cortland.pl zwanej dalej „Sklepem”.

Sklep jest zarządzany przez Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031468, NIP: 7780043683 oraz REGON: 630008749, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 61 669 02 00 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@cortland.pl.

Polityka prywatności została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031468, NIP: 7780043683 oraz REGON: 630008749, („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@cortland.pl lub listownie pod adresem siedziby.

 1. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:
 • Prowadzenie i realizacja usług serwisowych
 • Zamówienia, konto klienta
 • Sprzedaż ratalna
 • Sprzedaż leasingowa
 • Fair Market Value (leasing)
 • Cortland Smart (raty)
 • Trade-In (Wymiana starego sprzętu na nowy)
 • Ubezpieczenia
 • Zwrot podatku VAT dla podróżnych (taxfree)
 • Rozmowy telefoniczne (infolinia)
 • Rozpatrywanie reklamacji
 • Rekrutacja
 • Komunikacja marketingowa (newsletter)
 • Realizacja umów
 • Kontakt
 • Wysyłka Katalogu Ofertowego

 

Zakres przetwarzanych danych

Cel Przetwarzania

Podstawa prawna

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail

Realizacja usług serwisowych

 • 6 ust 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osobą i której dane dotyczą
 • 6 ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (rękojmia)
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny i adres dostawy
Adres e-mail
Numer telefonu
 

Założenie konta klienta

 • 6 ust 1 lit. b – podanie danych jest dobrowolne, ale również niezbędne do wykonania umowy (założenie konta w sklepie internetowym), której strona jest osobą i której dane dotyczą.
 • Możemy usunąć Twoje dane osobowe po otrzymaniu od Ciebie takiej wiadomości.
 • Dane są przechowywane do czasu otrzymania od Ciebie prośby o usunięcie.

 

 

Sprzedaż ratalna

 • Cortland w przypadku sprzedaży ratalnej nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Sprzedaż leasingowa

 • Cortland w przypadku sprzedaży leasingowej nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Fair Market Value

 • Cortland w przypadku oferty najmu nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Cortland Smart

 • Cortland w przypadku sprzedaży na zasadach „Smart” nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Trade-in (Wymiana starego sprzętu na nowy)

 • Cortland w przypadku sprzedaży na zasadzie „wymiana starego sprzętu na nowy” nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Sprzedaż ubezpieczeń

 • Cortland w przypadku sprzedaży ubezpieczeń nie jest administratorem Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot finansujący usługę
 • Cortland zawarł z partnerem umowę przetwarzania takich danych osobowych.

 

Zwrot podatku VAT (taxfree)

 • Cortland w przypadku realizacji procedury zwrotu VAT dla podróżnych nie jest administratorem Twoich danych osobowych
 • Wszystkie czynności dokonywane przez Cortland są zgodne z obowiązującymi wytycznymi procedury tax free
 • Cortland zawarł odpowiednią umowę przetwarzania danych osobowych
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres korespondencyjny
 

Rozmowy telefoniczne (infolinia)

 • 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cortland
 • Możemy usunąć Twoje dane osobowe po otrzymaniu od Ciebie takiej wiadomości.
 • Dane są przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, nie dłużej niż 2 lata od momentu nagrania rozmowy

 

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail

Rozpatrywanie reklamacji

 • 6 ust 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osobą i której dane dotyczą
 • 6 ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (rękojmia)
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji
 • W przypadku nieotrzymania takich danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej reklamacji.
imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Rekrutacja

 • 6. Ust 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • W przypadku podania większej ilości danych osobowych podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest 6 ust 1 pkt a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (taka zgoda jest niezbędna do przetwarzania Twoich danych)
 • 6 pkt 1 ust b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy możemy wymagać od Ciebie podania takich danych jak:

 • imię (imiona) i nazwisko; 
 • datę urodzenia; 
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 
 • wykształcenie; 
 • kwalifikacje zawodowe; 
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

 • Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane są przechowywane przez 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w której otrzymamy od Ciebie zgodę na dalsze przetwarzanie.

 

adres e-mail

Komunikacja marketingowa

 • 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji marketingowej z Tobą
 • Dane są przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody
dane niezbędne do zawarcia umowy

Realizacja umów

 • 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
 • 6 ust. 1 lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (finanse i rachunkowość)
 • 6 ust. 1 lit f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. (komunikacja niezbędna do zawarcia i realizacji umowy oraz ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami)
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do współpracy. Jeśli odmówisz nam podania danych, nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy
 • Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.
dane kontaktowe otrzymane w wiadomości

Kontakt

 • 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • 6 ust. 1 lit f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Tobą
 • W przypadku nieotrzymania takich danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

 

Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Adres korespondencyjny
Numer telefonu

Wysyłka Katalogu Ofertowego

 • 6 ust. 1 lit f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Tobą
 • W przypadku nieotrzymania takich danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności, podmioty dostarczające systemy IT albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu. 

 1. Przysługujące prawa w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • w dowolnym momencie prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając maila (rodo@cortland.pl) lub pismo pod adres: Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) ul. Zgoda 38.
 • Jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – w dowolnym momencie można ja wycofać.
 • Jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes – w dowolnym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. Zmiany Polityki prywatności
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.
 2. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych - zachęcamy do kontaktu.
 1. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania:
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania (z zastrzeżeniem polityki cookie).

 

Polityka plików Cookie

 1. Pliki cookie – podstawowe informacje

Cookie to mały plik, który jest zapisywany na urządzeniu Użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej. Podczas odwiedzania strony internetowej Użytkownik jest pytany czy akceptuje pliki cookie czy nie.  Dzięki temu zapamiętywane są m.in. takie preferencje jak język czy nazwa użytkownika i nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas odwiedzin na stronie.

 1. Jakie pliki cookie są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookie możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookie, rozróżniamy ich trzy kategorie:

2.1. pliki niezbędne – są konieczne do funkcjonowania witryny. Są to przede wszystkim pliki cookie sesji i są usuwane po opuszczeniu witryny;

2.2. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone;

2.3. pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookie reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 1. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookie:

3.1. pliki sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej);

3.2. pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika. Pliki są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, opuszczeniu strony internetowej czy wyłączeniu przeglądarki.

 1. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookie, wyodrębniamy:

4.1. pliki cookie własne

4.2. pliki cookie zewnętrzne

 

Pliki cookie własne (first party cookies):

Cel wykorzystywania własnych plików cookies (first party cookies):

 • Pliki cookie Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do rozdzielczości ekranu Użytkownika;
 • W celu zapamiętania danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług;
 • Do tworzenia statystyk i analiz dotyczących oglądalności oraz odwiedzin na stronie;
 • W celu dopasowania i zapamiętania preferencji odwiedzającego np. rozmieszczenie treści, język, lokalizacja
 • W celu zapewnienia odpowiedniej operacyjności strony internetowej;
 • W celu potwierdzenia zalogowania Użytkownika w sklepie internetowym (brak konieczności ponownego logowania przy kolejnej sesji);
 • W celu odpowiedniego wyświetlania, dostosowanego do preferencji Użytkownika;

 

Pliki cookie zewnętrzne (third-party cookies):

Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich które mogą zapisywać cookie gdy odwiedzasz stronę.

Cel wykorzystywania plików cookies zewnętrznych:

 • Prowadzenie kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie (dostosowanych do preferencji użytkownika). (administrator plików cookie zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA)
 • Prowadzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem zahaszowanej bazy adresów e-mail przekazywanej do Google (administrator plików cookie zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA)
 • Badanie zachowań i ruchu Użytkowników (administrator plików cookie zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA)
 • Promowanie sklepu internetowego za pośrednictwem mediów społecznościowych (administrator plików cookie zewnętrznych: Meta Platforms, Inc.)
 • Promowanie sklepu internetowego za pośrednictwem mediów społecznościowych (administrator plików cookie zewnętrznych: Twitter, Inc.)
 • Promowanie sklepu internetowego za pośrednictwem mediów społecznościowych (administrator plików cookie zewnętrznych: Pinterest, Inc.)
 • Promowanie sklepu internetowego za pośrednictwem mediów społecznościowych (administrator plików cookie zewnętrznych: TikTok, Inc.)
 • W celu przetwarzania czynności Użytkownika za pośrednictwem mediów społecznościowych (administrator plików cookie zewnętrznych: Meta Platforms, Inc.)
 • Tradedoubler – w celu obserwowania zachowań w sieci prowadzących do sprzedaży (administrator plików cookie zewnętrznych: Tradedoubler)
Zgoda na przetwarzanie plików cookie jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.
 1. Usuwanie plików cookie z urządzenia:

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć – wystarczy wyczyścić historię przeglądania. Usunięte zostaną pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Usunięcie cookie może skutkować utracie zapisanych informacji (np. dane logowania, preferencje stron).

 1. Zarządzanie plikami cookie:

Wszystkie informacje o zarządzaniu plikami można znaleźć w ustawieniach prywatności i cookie w wybranej przeglądarce.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania:

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookie tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 1. Zmiany Polityki prywatności i plików cookie:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookie. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

 1. Kontakt i zgłoszenia:

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookie z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

Cortland sp. z o.o.
60-122 Poznań, ul Zgoda 38
Tel.: (+48) 61 669 02 00
rodo@cortland.pl

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookie, zachęcamy do kontaktu.