Mój koszyk

 

Ubezpieczenie PZU Cortland Care.

Postaw na bezpieczeństwo swoich urządzeń z PZU Cortland Care.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

hero-family- 

Kupujesz sprzęt Apple w Cortland? Ubezpiecz go!PZU SA przygotował ubezpieczenie Twoich urządzeń w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Dopasuj zakres ochrony do swoich potrzeb i wybierz najlepszą dla siebie opcję ubezpieczenia.

Jakie urządzenie możesz ubezpieczyć?

PZU SA ubezpiecza: iPhone’a, iPada, Maca, Apple Watcha oraz akcesoria 3PP.
Nowe urządzenie, które w okresie ubezpieczenia otrzymasz w miejsce wymienionego w ramach gwarancji producenta lub rękojmi.

Poznaj zakres ubezpieczenia.

Serwis po gwarancji.

 

PZU SA pokryje koszty naprawy uszkodzonego urządzenia po gwarancji producenta, a w przypadku szkody całkowitej, zorganizuje i pokryje koszty jego wymiany na nowe albo wypłaci odszkodowanie.

 

PZU SA organizuje i opłaci transport uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego. W razie wymiany urządzenia na nowe zorganizuje i opłaci jego transport do wskazanego przez Ciebie miejsca w Polsce.

 

Wybierz okres, w jakim PZU SA będzie udzielać ochrony po zakończeniu gwarancji producenta: 12 lub 24 miesiące – ochrona rozpocznie się od następnego dnia po upływie gwarancji.


Uszkodzenie.

 

PZU SA pokryje koszty naprawy uszkodzonego urządzenia.

 

PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego.

 

W przypadku szkody całkowitej lub zniszczenia, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty:
– jego wymiany na nowe albo wypłaci odszkodowanie;
– transportu nowego urządzenia do wskazanego przez Ciebie miejsca w Polsce.


Uszkodzenie + utrata.

 

PZU SA pokryje koszty naprawy uszkodzonego urządzenia.

 

PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego.

 

W przypadku szkody całkowitej, zniszczenia albo utraty wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty:
– jego wymiany na nowe albo wypłaci odszkodowanie;
– transportu nowego urządzenia do wskazanego przez Ciebie miejsca w Polsce.


Jeśli wybierasz Opcję II albo Opcję III, ochrona rozpocznie się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na okres: 12, 24 lub 36 miesięcy.

Suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia w każdej Opcji równa jest cenie urządzenia (wraz z podatkiem VAT) określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym w Cortland, w dniu zawarcia umowy sprzedaży tego urządzenia, bez uwzględnienia ewentualnych rabatów lub upustów wynikających z promocji stosowanych przez Cortland.

 

Sumę ubezpieczenia w wybranej Opcji ustalamy na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

Co możesz zyskać?

PZU SA pokryje koszty naprawy uszkodzonego urządzenia w razie awarii po gwarancji, uszkodzenia, dewastacji lub zalania.

 

W przypadku szkody całkowitej, zniszczenia i utraty wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, PZU SA wypłaci Ci odszkodowanie albo pokryje koszty wymiany na urządzenie nowe.

 

Kurier zabierze od Ciebie uszkodzone urządzenie – nigdzie nie musisz go wysyłać. PZU SA dostarczy urządzenie do punktu naprawczego na terenie Polski i pokryje koszty jego transportu.

 

Naprawiony lub nowy sprzęt przywiezie kurier do wskazanego przez Ciebie miejsca na terenie Polski.

 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w Polsce i podczas podróży zagranicznej, która trwa nie dłużej niż 60 dni, licząc od daty przekroczenia granicy Polski.

Ubezpieczenie po wymianie urządzenia w ramach gwarancji albo rękojmi.

Jeśli Twoje urządzenie zostanie wymienione na nowe w ramach gwarancji producenta albo rękojmi, powiadom o tym PZU SA, aby PZU SA mógł objąć ochroną nowe urządzenie. W terminie 30 dni od dnia wymiany poinformuj Centrum Pomocy o wymianie i podaj numer seryjny nowego urządzenia. W tym samym terminie prześlij dowód jego wymiany:
 

e-mailem na adres: cortland@pzu.pl
pocztą na adres: PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.


Dzięki temu PZU SA obejmie ubezpieczeniem nowe urządzenie od dnia jego wymiany.
Jeśli nie zgłosisz wymiany urządzenia we wskazanym terminie i we wskazany sposób, ochrona PZU SA wygaśnie.


Cortland Care FAQ.

Pytania i odpowiedzi.

 

1. Od kiedy ubezpieczenie będzie chroniło moje urządzenie?

Jeśli wybrałeś:

 • Opcję I (Serwis po gwarancji) – ochrona rozpocznie się od następnego dnia po upływie gwarancji producenta
 • Opcję II (Uszkodzenie) albo Opcję III (Uszkodzenie + Utrata) – ochrona rozpocznie się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia.
2. Co zrobić, jeśli ubezpieczone urządzenie zostało wymienione na nowe w ramach rękojmi lub gwarancji producenta?

PZU SA obejmie ubezpieczeniem nowe urządzenie , jeśli w terminie 30 dni od dnia wymiany poinformujesz o tym PZU SA i podasz numer seryjny nowego urządzenia.
W tym terminie prześlij formularz zmiany danych wraz z dowodem wymiany urządzenia:
mark e-mailem na adres:cortland@pzu.pl
mark pocztą na adres: PZU SA ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
Formularz znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.
Brak zgłoszenia zmiany we wskazanym terminie i we wskazany sposób spowoduje wygaśnięcie ochrony.

3. Gdzie mogę sprawdzić szczegółowy zakres mojego ubezpieczenia?

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Informacji udzielą Ci także pracownicy salonów Cortland lub pracownicy PZU pod numerem 22 210 21 21 (wybierz 2) (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

4. Czy po zakupie ubezpieczenia mogę zmienić wariant ubezpieczenia?

Wariant ubezpieczenia możesz wybrać w chwili zakupu urządzenia. Po zakupie nie możesz go zmienić. Jeśli ubezpieczenie nie spełnia Twoich potrzeb, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni (jeśli jesteś osobą fizyczną) lub 7 dni (jeśli jesteś przedsiębiorcą) od dnia zawarcia ubezpieczenia. Po tym terminie w każdej chwili masz prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

5. Jak zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer (22) 210 21 21 (1) (opłata zgodna z taryfą operatora). PZU SA przyjmuje zgłoszenie szkody 24h / 7 dni w tygodniu. Konsultant PZU SA poinformuje Cię o dalszych krokach.

6. Chcę zrezygnować z ubezpieczenia?

– Jeśli jesteś osobą fizyczną masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia.– Jeśli jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia.

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia otrzymasz w całości opłaconą w dniu zakupu urządzenia składkę ubezpieczeniową.Po upływie terminu na odstąpienie możesz w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia złożyć wypowiedzenie umowy. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot składki proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony.

Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia możesz złożyć:

 • telefonicznie pod numerem 22 210 21 21 (2) (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • pisemnie w każdym salonie Cortland,
 • mailowo wysyłając pisemne oświadczenie na adres: cortland@pzu.pl.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.

7. Zmieniłam nazwisko – czy powinnam powiadomić PZU SA?

Zmianę nazwiska lub innych danych osobowych i adresowych powinieneś/powinnaś zgłosić do PZU SA. Możesz to zrobić na formularzu zmiany danych. Formularz znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania. Informację o zmianie danych możesz złożyć:

 • telefonicznie pod numerem 22 210 21 21 (2) (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • pisemnie w każdym salonie Cortland,
 • mailowo wysyłając pisemne oświadczenie na adres: cortland@pzu.pl.
8. Jak mogę złożyć skargę lub reklamację związaną z ubezpieczeniem?

Reklamację, skargę lub zażalenie możesz złożyć:

na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji),

 • w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej jednostce PZU obsługującej klienta
 • w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli sprawa będzie dotyczyła szczególnie skomplikowanego przypadku i PZU SA będzie potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji, otrzymasz informację w jakim terminie zostanie udzielona odpowiedź – maksymalny termin wynosi 60 dni.

Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:

 • w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 • w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Chcesz zgłosić szkodę?Zapytaj sprzedawcę w salonie Cortland lub zadzwoń do PZU SA pod numer (22) 210 21 21 (wybierz 2) (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Chcesz wiedzieć więcej?Zadzwoń (22) 210 21 21 (wybierz 1) (opłata zgodna z taryfą operatora) infolinia czynna 7 dni w tygodniu.Dewastację, kradzież z włamaniem, rabunek zgłoś na Policję w ciągu 48h.

Dokumenty do pobrania

 

Ubezpieczenie wyświetlaczaTen materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Cortland Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą wykonującym działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach Cortland Care dostępnych na stronach cortland.pl oraz pzu.pl.

Newsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Klub Cortland
Dołącz do programu lojalnościowego Klub Cortland. Zbieraj punkty za zakupy i wymieniaj na rabat.
Dołącz do Klubu Cortland
Download App - Photo