Mój koszyk

Wyświetlacz.
Postaw na bezpieczeństwo
swojego iPhone’a.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

hero-iphone-15_(1) 

Kupujesz iPhone’a w Cortland? Ubezpiecz wyświetlacz.Ubezpieczenie PZU SA w razie uszkodzenia wyświetlacza w Twoim iPhone kupisz tylko w Cortland.

Co możesz zyskać?

Uszkodzenie wyświetlacza w iPhone może być uciążliwe, a naprawa kosztowna. Zobacz, w jakich sytuacjach PZU SA może Ci pomóc.

W razie stłuczenia lub pęknięcia wyświetlacza, PZU SA pokryje koszty naprawy.
Ochrona obejmuje uszkodzenie wyświetlacza, które spowoduje przerwanie funkcji lub nieprawidłowe funkcjonowanie wyświetlacza w razie nagłego i niemożliwego do przewidzenia zdarzenia, nie spowodowanego przez ubezpieczonego lub użytkownika urządzenia.

Kurier zabierze od Ciebie uszkodzone urządzenie – nigdzie nie musisz go wysyłać.
PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu. Urządzenie zostanie dostarczone do punktu naprawczego na terenie Polski.Naprawiony sprzęt przywiezie kurier do wskazanego przez Ciebie miejsca na terenie Polski.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni liczone od daty przekroczenia granicy kraju.

Okres ubezpieczenia.Ubezpieczenie możesz kupić na okres 12 miesięcy. Ochrona rozpocznie się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia.


Suma ubezpieczenia.

Do wysokości sumy ubezpieczenia PZU SA pokryje koszty naprawy uszkodzonego wyświetlacza iPhone oraz koszty organizacji i transportu na terenie Polski uszkodzonego urządzenia do punktu naprawczego i z punktu naprawczego do wskazanego miejsca w Polsce. Suma ubezpieczenia ustalona jest na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie po wymianie urządzenia w ramach gwarancji albo rękojmi.

Jeśli Twoje urządzenie zostanie wymienione na nowe w ramach gwarancji producenta albo rękojmi, powiadom o tym PZU SA, abyś PZU SA objął ubezpieczeniem nowego iPhone’a. W terminie 30 dni od dnia wymiany poinformuj Centrum Pomocy o wymianie i podaj numer seryjny nowego iPhone’a. W tym samym terminie prześlij dowód jego wymiany:

e-mailem na adres: cortland@pzu.pl
pocztą na adres: PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.


Dzięki temu PZU SA obejmie ubezpieczeniem nowe urządzenie od dnia jego wymiany.
Jeśli nie zgłosisz wymiany iPhone’a we wskazanym terminie i we wskazany sposób, ochrona PZU SA wygaśnie.


Cortland Care FAQ.

Pytania i odpowiedzi.

 

1. Od kiedy ubezpieczenie będzie chroniło wyświetlacz mojego iPhone'a?

Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia.

2. Co zrobić, jeśli ubezpieczone urządzenie zostało wymienione na nowe w ramach rękojmi lub gwarancji producenta?

PZU SA obejmie ubezpieczeniem nowe urządzenie , jeśli w terminie 30 dni od dnia wymiany poinformujesz o tym PZU SA i podasz numer seryjny nowego urządzenia.
W tym terminie prześlij formularz zmiany danych wraz z dowodem wymiany urządzenia:
mark e-mailem na adres:cortland@pzu.pl
mark pocztą na adres: PZU SA ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
Formularz znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.
Brak zgłoszenia zmiany we wskazanym terminie i we wskazany sposób spowoduje wygaśnięcie ochrony.

3. Gdzie mogę sprawdzić szczegółowy zakres mojego ubezpieczenia?

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Informacji udzielą Ci także pracownicy salonów Cortland lub pracownicy PZU pod numerem 22 210 21 21 (wybierz 2) (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

4. Jak zgłosić szkodę?

Zadzwoń pod numer (22) 210 21 21 (1) (opłata zgodna z taryfą operatora). PZU SA przyjmuje zgłoszenie szkody 24h / 7 dni w tygodniu. Konsultant PZU SA poinformuje Cię o dalszych krokach.

5. Chcę zrezygnować z ubezpieczenia?

– Jeśli jesteś osobą fizyczną masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia.– Jeśli jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia ubezpieczenia.W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia otrzymasz w całości opłaconą w dniu zakupu urządzenia składkę ubezpieczeniową.
Po upływie terminu na odstąpienie możesz w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia złożyć wypowiedzenie umowy. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot składki proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony.

Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia możesz złożyć:

- telefonicznie pod numerem 22 210 21 21 (2) (opłata zgodna z taryfą operatora),
- pisemnie w każdym salonie Cortland,
- mailowo wysyłając pisemne oświadczenie na adres: cortland@pzu.pl.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.

6. Zmieniłam nazwisko – czy powinnam powiadomić PZU SA?

Zmianę nazwiska lub innych danych osobowych i adresowych powinieneś/powinnaś zgłosić do PZU SA. Możesz to zrobić na formularzu zmiany danych. Formularz znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania. Informację o zmianie danych możesz złożyć:

  • telefonicznie pod numerem 22 210 21 21 (2) (opłata zgodna z taryfą operatora),
  • pisemnie w każdym salonie Cortland,
  • mailowo wysyłając pisemne oświadczenie na adres: cortland@pzu.pl.
7. Jak mogę złożyć skargę lub reklamację związaną z ubezpieczeniem?

Reklamację, skargę lub zażalenie możesz złożyć:

  • na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji),
  • w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej jednostce PZU obsługującej klienta,
  • w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli sprawa będzie dotyczyła szczególnie skomplikowanego przypadku i PZU SA będzie potrzebować więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji, otrzymasz informację w jakim terminie zostanie udzielona odpowiedź – maksymalny termin wynosi 60 dni.

Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:- w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
- w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Chcesz zgłosić szkodę?Zapytaj sprzedawcę w salonie Cortland lub zadzwoń do PZU SA pod numer (22) 210 21 21 (wybierz 2) (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Chcesz wiedzieć więcej?Zadzwoń (22) 210 21 21 (wybierz 1) (opłata zgodna z taryfą operatora) infolinia czynna 7 dni w tygodniu.Dewastację, kradzież z włamaniem, rabunek zgłoś na Policję w ciągu 48h.

Dokumenty do pobrania

 

Ubezpieczenie PZU Cortland CareTen materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Cortland Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą wykonującym działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach Ubezpieczenia Wyświetlacza dostępnych na stronach cortland.pl oraz pzu.pl.

Newsletter Cortland
Korzystaj z okazji, promocji i rabatów. Zapisz się już dziś, otrzymasz kod na pierwsze zakupy.
Newsletter - Icon
Zakończenie działania Klubu Cortland

Od 01 lipca 2024 klub Cortland zakończy swoją działalność. Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych punktów do 30 czerwca 2024.

 

Po tym terminie punkty stracą ważność.

Sprawdź stan punktów
Download App - Photo