Dołącz do nas

Formularz dla kandydata do pracy

Aplikuj

, ,

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Cortland sp. z o.o. (dalej CORTLAND) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, 60 – 122 Poznań. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail rodo@cortland.pl

  Ponadto, informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez CORTLAND w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  2. CORTLAND będzie przetwarzała Pana/Pani dane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (w szczególności np. dane o niepełnosprawności) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, w którym Pan/Pani uczestniczy a następnie przechowywane przez okres do 6 miesięcy od jego zakończenia w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CORTLAND jakim jest obrona przed ewentualnym roszczeniami w związku z jego przeprowadzeniem.

  5. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 5 lat.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, które może Pan/Pani zrealizować na przykład poprzez przesłanie maila na adres: rodo@cortland.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

  8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, a za odmowę ich podania nie spotkają Panią/Pana jakiekolwiek konsekwencje w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

  10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaangażowane w realizację procesu rekrutacji, jak również dostawcy systemów i usług IT, księgowych, kancelarie prawne i inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa niniejszej klauzuli.

  11. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CORTLAND, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej CORTLAND i przechowywanie ich przez okres 5 lat.

  Infolinia Cortland:

  61 66 90 200

  Infolinia czynna od pon. do pt. w godz 9:00-17:00
  E-mail: kontakt@cortland.pl | Zgłoś błąd: bledy@cortland.pl

  Newsletter Cortland

  Korzystaj z okazji, promocji i rabatów.

  Copyright © 1992-2019
  Cortland
  Cortland stosuje pliki cookies. Zgoda na przesyłanie plików zależy od ustawień przeglądarki. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień wyłączając cookies. Szczegoły: Polityka cookies