Skontaktuj się z nami

Kontakt

Kontakty do oddziałów Cortlandu i naszych specjalistów w różnych branżach znajdziesz tutaj

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej osoby / działu, możesz również skontaktować się z nami wypełniając odpowiedni formularz.

Wybierz temat:

 

Cortland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000031468, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości, REGON: 630008749, NIP: 778-00-43-683.