Administratorem danych osobowych jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, a także Apple Sales International Hollyhill z siedzibą w Irlandii, Hollyhill Industrial Estate, Cork.

Cortland Sp. z o.o. informuje, że przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać logując się na swoje konto w sklepie https://www.cortland.pl, wysyłając maila na adres: dane_osobowe@cortland.pl lub pismo pod adres:
Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) ul. Zgoda 38.

Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl.

Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, tj. administrator korzysta z sytemu monitorującego aktywność użytkownika w celu dostosowania treści do zainteresowań użytkownika. Szersze informacje o systemie monitorowania można znaleźć pod adresem: https://edrone.me/pl/privacy-policy