Kierownictwo projektu.
Wizja i plan

Czego dotyczy szkolenie?

Warsztaty Wizja i Plan pomagają liderom w tworzeniu wizji i zaplanowaniu modeli wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. Uczestnicy analizują potencjalne miejsce urządzeń Apple w ich własnej wizji procesu dydaktycznego. Poznają funkcje iPada i Maca oraz możliwości wykorzystania tych urządzeń do zwiększania skuteczności nauczania, realizacji celów dydaktycznych i unowocześniania szkoły.

Kto powinien skorzystać z tego szkolenia?

Warsztaty są przeznaczone dla dyrektorów i liderów projektów wdrażania rozwiązań Apple w szkole.

Czego się dowiesz?

Celem tych warsztatów jest osiągnięcie następujących wyników dydaktycznych:

  • Poznanie i zrozumienie możliwości i specyfiki technologii Apple
  • Zapoznanie się z możliwościami urządzeń i usług edukacyjnych Apple
  • Określenie możliwej roli urządzeń Apple w doskonaleniu obecnych planów dydaktycznych

Materiały:

Przewodnik „Elementy Przywództwa”  |   Przewodnik „Innowacyjność w szkołach”

Materiały są dostępne w języku polskim na platformie iPadOS lub macOS w formie interaktywnych e-booków.

Gdzie odbywa się  szkolenie?

Warsztaty są realizowane w Państwa szkole lub online, czas trwania 4 h.

Jaka jest cena?

  • Bezpłatnie dla szkół, które są klientami Cortland.
  • 1230 zł brutto (możliwość uzyskania 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).