Pakiet zdalnego wsparcia

Wsparcie Cortland oznacza, że nigdy nie jesteś sam. Jeżeli pojawi się problem, nasz zespół ekspertów czeka, aby zapewnić terminowe rozwiązanie, tak aby nauczanie i uczenie się nigdy nie zostało przerwane. Zapewniamy pomoc telefoniczną, online oraz zdalną diagnostykę. Po prostu wybierz najbardziej dogodną opcje.

Usługa Wsparcia zdalnego dla edukacji umożliwia skontaktowanie się z certyfikowanym i wykwalifikowanym inżynierem przy użyciu kombinacji udostępniania ekranu i rozmów telefonicznych. Zdalne doradztwo oferowane jest po niższych kosztach niż nasze usługi konfiguracyjne na miejscu i jest świetną opcją dla małych projektów lub ciągłego wsparcia przy wdrożeniach Apple.
Usługi zdalnego wsparcia mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Pytania po wdrożeniu.
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk,

oraz:

Usługi zarządzania urządzeniami:

 • Rejestracja instytucji w portalu Apple School Manager.
 • Rejestracja instytucji w portalu MDM Mosyle.
 • Połączenie powyższych portali (wygenerowanie tokenów, certyfikatów).
 • Ocena i optymalizacja infrastruktury w celu dostosowania jej do zakresu projektu.
 • Uruchomienie i wdrażanie urządzeń iPad/Mac.

Usługi zarządzania tożsamością:

 • Utworzenie danych do logowania i uruchomienie zarządzanych Apple ID.
 • Przygotowanie i zaimportowanie danych szkoły (uczniowie, nauczyciele, klasy w plikach CSV, integracja z internetowym dziennikiem szkolnym).
 • Zintegrowanie usług logowania Microsoft/Google.

Usługi zarządzania oprogramowaniem:

 • Pobranie i instalacja aplikacji z pakietu Apple (iWork, iMovie, GarageBand, Clips, SwiftPlaygrounds, Klasa, Zadane).
 • Pobranie pakietu aplikacji edukacyjnych Third party.

Usługi zarządzania plikami / chmura:

 • Uruchomienie usługi przechowywania danych iCloud.
 • Połączenie urządzeń z usługami chmurowymi Google/Microsoft.

Usługi zarządzania cyklem życia produktu:

 • Uaktualnienie oprogramowania i aplikacji.
 • Uruchomienie opóźnienia uaktualnień systemowych.
 • Migracja i kopie zapasowe przenoszonych danych.

W ramach Pakietu zdalnego wsparcia placówka otrzymuje również pełne szkolenie techniczne dla administratora lokalnego.

Wsparcie zdalne dla edukacji dostępne jest w formie abonamentu lub godzinnych pakietów, w oparciu o szacowany czas trwania wymaganych usług.