Z okazji przekroczenia progu 10.000 polubień naszego fanpage’a na Facebooku, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać iPoda oraz zestawy upominków.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wiele fantastycznych i ciekawych dyskusji, które regularnie, niezależnie od pory dnia, prowadzicie z nami na Facebooku. Czujemy dumę i radość, że możemy pomóc Wam w rozwiązaniu problemów ze sprzętem Apple oraz doradzić w wyborze nowego komputera lub akcesoriów. Mieć wśród naszych fanów takie osoby jak Ty, Drogi Czytelniku, to dla nas prawdziwy zaszczyt. Razem tworzymy wspaniałą społeczność pasjonatów produktów Apple, a ponieważ wiadomo, że nic nie łącza tak jak muzyka, przygotowaliśmy dla Was muzyczny konkurs.

Zadanie konkursowe:

Post konkursowy znajdziecie pod tym adresem. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy napisać w komentarzu, jaki utwór z dotychczasowych reklam Apple spodobał się Wam najbardziej. Być może macie z tą piosenką jakieś niezapomniane przeżycia lub odkąd usłyszeliście ją po raz pierwszy, ciągle towarzyszy Wam w drodze do pracy. Jeśli tak, podzielcie się tym z nami. Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma od nas iPoda, natomiast trójka szczęśliwców, zestaw upominków. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 30 maja, do godziny 23:59. Pamiętajcie, że przystępując do konkursu akceptujecie regulamin widoczny na dole strony

Podpowiedź:

Jeśli nie pamiętacie już, jakie utwory zostały wykorzystane w reklamach Apple, zajrzyjcie na tę stronę lub przesłuchajcie playlisty na Spotify. Powodzenia!


Regulamin konkursu

„Wygraj iPoda w Cortland.”

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki Konkursu „Wygraj iPoda w Cortland” zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 późn. zm.).
 2. Organizatorem konkursu jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-00-43-683, REGON 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031468. 
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portali społecznościowych oraz stron internetowych należących do Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-00-43-683, REGON 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031468.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób będących osobami fizycznymi, zamieszkałymi na terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Cortland Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie, które przystępują do udziału w Konkursie,  muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.  Organizator nie jest zobowiązany pobierać pisemnych oświadczeń od wszystkich niepełnoletnich Uczestników Konkursu, a jedynie od Zwycięzców, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

§2.

Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs trwa w dniach od 22.05.2015 r. od godz. 09:30:00 do dnia 30.05.2015 r. do godz. 23:59:59. W tym terminie Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń. Ogłoszenie Zwycięzców konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem portali społecznościowych należących do Organizatora, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia trwania konkursu.
 2. Zadanie konkursowe polega na prawidłowym odpowiedzeniu na pytanie konkursowe określone w  §2.7  opublikowane na stronie organizatora.
 3. Pytanie konkursowe: „Jaki utwór wykorzystany w dowolnej reklamie wideo Apple spodobał Ci się najbardziej?”
 4. Odpowiedź konkursową należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Zgłoszenia dokonane inną drogą nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi biorących udział w konkursie, spełniających wymogi Regulaminu, wyłoniona zostanie jedna osoba, która zdaniem jury wykazała się największą kreatywnością w odpowiedzi na pytanie opisane w §2.7. Autor otrzyma od Cortland Sp. z o.o. Nagrodę opisaną w §3.12.
 6. Wyboru Zwycięzców dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzi trzech pracowników Cortland Sp. z o.o.
 7. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.

§3.

Nagrody

 1. W niniejszym Konkursie przewidziano następującą nagrodę:
  a) 1 sztuka Apple iPod nano 16 GB wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody.
  b) 3 zestawy firmowych gadżetów
 2. Organizator potrąci odbiorcy wygranej nagrody 10% jej wartości na podatek zryczałtowany.
 3. Nagrody będzie można odebrać w jednym z salonów Cortland, których adresy znaleźć można na stronie internetowej (www.cortland.pl/salony.html) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.  Nagroda zostanie wysłana wraz z zestawem zwrotnym dokumentów do podpisu. Koszt wysyłki Nagrody ponosi Organizator.
 4. Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub pisemne upoważnienie Zwycięzcy konkursu do odbioru nagrody, zawierające dane Zwycięzcy i osoby upoważnionej do odbioru nagrody, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. W przeciwnym wypadku nagroda nie zostanie wydana.
 5. Nieodebranie nagrody w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu powoduje jej automatyczne wygaśnięcie bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. Po 21 dniach nagroda przechodzi na Organizatora.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§4.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego zakończenia.
 2. W przypadku przesłania zastrzeżeń za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 3. Złożone przez Uczestników zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zastrzeżeń.

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników akcji do celów wyłącznie konkursowych, do ewidencji podatkowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883). 
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lub edycji niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.blog.cortland.pl. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

  Konkurs: Wygraj iPoda w Cortland!

Infolinia Cortland:
61 66 90 200

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17
 
E-mail: kontakt@cortland.pl | Zgłoś błąd: bledy@cortland.pl

Newsletter Cortland

Korzystaj z okazji, promocji i rabatów.
facebooktwitterblog
 

Copyright © 1992-2018 Cortland Cortland stosuje pliki cookies. Zgoda na przesyłanie plików zależy od ustawień przeglądarki. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień wyłączając cookies. Szczegoły: Polityka cookies