fbpx

DEP
Device Enrollment Program   

Device Enrollment Program (DEP) jest praktyczną realizacją idei tzw. Zero Touch Configuration – całkowicie automatycznej konfiguracji urządzenia przyjmowanego w  zasoby instytucji. Urządzenie będzie zawsze pod kontrolą firmy, również po wymazaniu i przywróceniu do ustawień fabrycznych. Stosując dodatkowe rozwiązania Mobile Device Management (MDM) wszystkie ograniczenia, ustawienia i treści zostaną automatycznie przypisane i wgrane do danego urządzenia, zgodnie z obowiązująca polityką. Klient uzyskuje również dodatkowe możliwości kontroli nad urządzeniem w sytuacjach szczególnych np. zniszczenia, utraty lub kradzieży. 

Bezpośrednie korzyści, jakie uzyskuje firma po uruchomieniu usługi DEP 

Poszukujesz odpowiedniego rozwiązania? Skontaktuj się z nami ›

Zero-touch configuration 

 

Z pomocą usługi DEP współpracującej z MDM wdrożenie dowolnej liczby urządzeń Apple jest niezwykle uproszczone. Po rozpakowaniu nowego urządzenia cała konfiguracja odbywa się  samoczynnie. Zaangażowanie użytkownika jest ograniczone do minimum. Konfiguracja zawierająca na przykład ustawienia kont pocztowych, potrzebne aplikacje, ustawienia VPN, certyfikaty, polityki bezpieczeństwa czy restrykcje ładują się na urządzenia automatycznie, w trakcie pierwszego uruchomienia. Automatyzacja całego procesu gwarantuje jednolitość konfiguracji oraz eliminuje przypadkowe błędy ludzkie, powstające przy ręcznej konfiguracji urządzeń. W rezultacie istotnie zmniejsza się  nakład pracy działu IT potrzebny do przygotowania urządzeń do pracy.  
 
W znaczący sposób skraca się czas wdrożenia, urządzenia nie muszą w ogóle przejść przez ręce działu IT. Mogą trafić do rąk użytkowników prosto od sprzedawcy. 
 
Dodatkowo, w zależności od obowiązującej w organizacji polityki, użytkownik może skonfigurować ustawienia prywatnych kont pocztowych, dodatkowych aplikacji i dostęp do innych usług w Internecie.

Obowiązkowa i nieusuwalna rejestracja urządzenia w usłudze do zarządzania

 

Urządzenia należące do organizacji mogą zostać przygotowane tak, aby zawsze wymagały rejestracji w  usłudze do zarządzania MDM, prowadzonej przez samą organizację. Automatyczna i obowiązkowa rejestracja zapewnia, iż  wszystkie urządzenia są skonfigurowane w oparciu o te same zasady i  politykiUżytkownik nie może samodzielnie wyrejestrować urządzeń zarejestrowanych w usłudze MDM z  wykorzystaniem programu DEP. Może to zrobić tylko i  wyłącznie administrator IT. 

Tryb nadzorowany

 

Tryb nadzorowany jest funkcjonalnością urządzeń z  systemem iOS – iPhone i  iPad. Umożliwia włączenie lub wyłączenie dodatkowych funkcji i ograniczeń, niedostępnych w standardowej, konsumenckiej wersji systemu. Na przykład pozwala na:  

 

 • wyłączenie możliwości ręcznego wymazania ustawień urządzenia i jego zawartości,

 • wyłączenie iMessage, AirDrop, Game Center, iCloud backup

 • zablokowanie możliwości m.in. synchronizacji urządzeń z komputerami, ręcznej modyfikacji ustawień, ręcznej konfiguracji kont pocztowych itp.,

 • wprowadzenie dodatkowych konfiguracji urządzeń, takich jak np. filtrowanie treści czy tryb pojedynczej aplikacji.

Wymagania niezbędnie do rejestracji i uruchomienia usługi

 

 • Cortland DEP Reseller ID (1710A280) potrzebny do uzyskania przez Państwa DEP Customer ID,

 • numer DUNS Państwa firmy,

 • adres e-mail nigdy wcześniej nie używany przy żadnej rejestracji Apple ID; Apple rekomenduje użycie grupowego adresu mailowego, a nie osobistego, związanego z konkretną osobą w organizacji;

Skontaktuj się z nami

  Send me a copy of this message
  Wyślij kopię wiadomości do mnie  Share This