Skontaktuj się z nami

ArchiCLUB Graphisoft Archicad 25 PL na 5 stanowisk

ARCLUBARCA25PL5st
 · 
525BD0
ArchiCLUB Graphisoft ArchiCAD 21 PL

W celu złożenia zamówienia lub dodatkowych pytań skontaktuj się z naszym działem handlowym:

archicad@cortland.pl

 

Archicad 25 – Perfekcyjne projekty w każdym detalu

Archicad – to przykład skutecznej integracji zagadnień modelowania BIM, zarządzania informacją, prezentacji idei projektowych oraz współpracy i komunikacji międzybranżowej. Wraz z wdrożonymi zmianami i ulepszeniami czyni to z programu Archicad 25 narzędzie przystosowane do potrzeb architektów oraz umożliwia skuteczne i efektywne prowadzenie całego procesu inwestycyjnego.

Współpraca
Łatwiejsza współpraca z projektantami instalacji i konstrukcji. OPEN BIM i usprawnienia interoperacyjności.

Projektowanie
Większa swoboda projektowania, większa wydajność i lepsza nawigacja, precyzyjniejsze zestawienia ilościowe.

Wizualizacja
Tekstury powierzchni, a także realistyczne cienie na elewacjach i przekrojach. Ulepszone możliwości renderowania.

Dokumentacja
Bardziej precyzyjne szacowanie ilości i kosztów. Nowe opcje etykietowania dla stref i elementów instalacji MEP.

Współpraca
Każdy zaprojektowany i zrealizowany budynek jest wynikiem ścisłej współpracy projektantów, architektów, inżynierów i wykonawców. Archicad ciągle udoskonala współpracę międzybranżową. Obecnie Archicad obsługuje ponad 40 formatów eksportu i importu, w tym klasyczne, takie jak DWG, PDF i XLS, a także współczesne formaty OPEN BIM — IFC i BCF. Te ostatnie są uniwersalne, niezależne od producentów oprogramowania i są już standardem branżowym.

Nowy, wbudowany Punkt geodezyjny
Usprawniona wymiana danych między projektantami jest możliwa dzięki natywnemu Punktowi geodezyjnemu w Archicadzie 25. Punkt geodezyjny umożliwia łatwiejszą, scentralizowaną obsługę rzeczywistych współrzędnych we wszystkich schematach pracy OPEN BIM. Punkt geodezyjny obsługuje wymianę plików IFC i BCF, a także zapewnia lepszą wymianę danych za pomocą konwencjonalnych formatów plików (np. DWG).

Łatwa wymiana plików pomiędzy Revitem a Archicadem
Wykorzystywanie plików projektów stworzonych w programie Revit bezpośrednio w Archicadzie jest możliwe dzięki funkcji wymiany geometrii RFA i RVT. Wbudowana w Archicad 25 funkcja obsługuje pliki do wersji Autodesk Revit 2021.

Współpraca z Revit
Archicad 25 to jeszcze bardziej efektywna współpraca z inżynierami korzystającymi z oprogramowania Revit MEP. Archicad oferuje możliwość importu plików RFA (Revit Family) jako obiektów Archicada oraz tworzenia z nich elementów instalacji wykorzystywanych w MEP Modelerze.
Za pomocą tej funkcjonalności można wyeksportować model jako geometrię Revit 3D oraz podpiąć do pliku Archicada moduł hotlink w formacie RVT. Archicad obsługuje teraz filtr Branża programu Revit, więc kiedy łączy się model w tym formacie,w obu aplikacjach widoczna jest ta sama zawartość.

Ulepszone połączenie z programem Solibri
Solibri to wiodąca w branży aplikacja do sprawdzania poprawności modeli BIM. Zastosowanie bezpłatnego dodatku Archicad-Solibri Connection pozwala zaoszczędzić czas, aby wyeliminować błędy w tworzonych modelach. Najnowsze ulepszenia pozwolą wyświetlać elementy w Archicadzie z bieżącego Koszyka wyboru w Solibri oraz oglądać je z tej samej pozycji kamery.

 

Udoskonalenia Modelu analitycznego konstrukcji

Ulepszenia Reguł generowania modelu analitycznego konstrukcji
Reguły generowania modelu analitycznego konstrukcji pomagają konstruktorom uniknąć żmudnej, manualnej pracy. Archicad 25 zawiera teraz kilka nowości (takich jak usprawnienia w zakresie korekt odsunięcia i zakresu połączeń, eliminację nakładających się części prętów 2D oraz usprawnienie podpór konstrukcyjnych).

Nowa obsługa obciążeń konstrukcyjnych
Archicad 25 daje teraz możliwość współpracy z konstruktorami bez utraty danych. Inżynierowie podczas projektowania dodają do modelu informacje, takie jak obciążenia i dane związane z wytrzymałościami w preferowanych przez nich narzędziach do analizy konstrukcji. Podczas otwierania modelu SAF (opracowanego przez konstruktora), Archicad 25 poprawnie wyświetla obciążenia i ich dane.
Ponadto, dostępna jest funkcja przeglądania i zarządzania obciążeniami oraz informacjami związanymi z obciążeniami, takimi jak przypadki i kombinacje. Konstruktorzy mogą również dostosowywać lub dodawać nowe obciążenia w oryginalnym modelu.

Automatyczne mapowanie eksportu wyprodukowanych profili
Funkcja ta pozwala na wymierną oszczędność czasu przy wymianie plików z projektantami konstrukcji. Podczas eksportu elementów konstrukcyjnych, w ramach wymiany danych opartych na SAF, Archicad 25 automatycznie mapuje je do profili produkcyjnych, w oparciu o predefiniowaną lub niestandardową bazę danych.

Projektowanie
Wielkie projekty składają się z dopracowanych detali. Archicad 25 daje narzędzia umożliwiające osiągnięcie jeszcze większej dokładności i wydajności wykonywanych operacji.

Nowe meble do mieszkań i biur
39 nowych współczesnych mebli i obiektów dekoracyjnych, takich jak nowe modułowe szafki kuchenne, sofy, wieszaki na tkaniny, zasłony, wieszaki na ubrania, stoły, krzesła, materace i grille są teraz częścią domyślnej biblioteki Archicada. W sumie dostępnych jest w niej ponad 1300 parametrycznych obiektów.

Szybkie przełączanie pomiędzy widokami 2D/3D
Praca odbywa się w oknie 3D, ale trzeba edytować element na rzucie? Teraz jest to bardzo proste, wystarczy zaznaczyć element i otworzyć go w innym widoku. Przechodzenie w przeciwnym kierunku, z 2D do 3D, jest równie proste.

Otwory wielokątne
Dzięki otworom wielokątnym można tworzyć przebicia o dowolnym kształcie, przykładowo dokładnie pasujące do projektu instalacji MEP. Unika się kolizji a dodatkowo zestawienia ilościowe będą bardziej precyzyjne.

Ulepszenia połączeń Rhino 6 i 7
Importowanie i eksportowanie plików Rhino 6 i Rhino 7 pozwala wykorzystać możliwości wiodących w branży narzędzi do modelowania dowolnych form i kontynuować pracę nad projektem i dokumentacją w programie Archicad.

 

Ulepszenia schodów

Nowa metoda konstrukcji schodów "Wzdłuż cięciwy"
Nowa metoda obliczania długości Wzdłuż cięciwy definiuje długość biegu schodów, które spełniają określone normy lokalne. Istniejąca metoda Wzdłuż łuku jest nadal dostępna.

Nowe kombinacje schodów wachlarzowych
Dostępna jest teraz nowa opcja projektowania schodów: Punkt zabiegu: asymetryczna stopnica.
Daje ona możliwość łatwego i szybkiego zdefiniowania i edycji niestandardowych schodów, zgodnych z ideą projektanta.

Nowa kontrola spocznika schodów
Teraz dodatkowa długość spocznika może być automatycznie rozłożona równo od początku lub od końca spocznika. Jest to przydatne, gdy istniejąca klatka schodowa musi być dostosowana do zmieniającego się projektu.

Wizualizacja
Praca architekta to coś więcej niż tworzenie profesjonalnych projektów budowlanych. Chodzi również o przekazanie idei oraz znalezienie właściwego rozwiązania problemów projektowych. Archicad 25 oferuje szereg innowacji, dzięki którym projekty będą jeszcze atrakcyjniejsze.

Nowe opcje Zastąpień graficznych
Archicad 25 oferuje jeszcze większą elastycznością w przekazywaniu informacji o projekcie. Nowe opcje w Zastąpieniach grafiki pozwalają użyć koloru RGB dla nadpisywania Wykończeń i pióra wypełnienia tła. Nie trzeba już tworzyć dopasowanych do siebie Piór i Wykończeń, aby zsynchronizować widok modelu pomiędzy 2D i 3D.

Nowa Etykieta dla elementów MEP
Automatyczne wyświetlanie informacji związanej z instalacjami MEP, aby usprawnić pracę z dokumentacją.

 

Pobierz wersję próbną Archicad 25: https://graphisoft.com/try-archicad

Oprogramowanie

Przeznaczenie:
CAD
Typ:
wersja pełna
Platforma:
  • Mac
  • Win
Wersja:
  • elektroniczna
Wersja językowa:
polska
Ilość stanowisk:
5