Plany usługi Adobe Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych

LICENCJE NA UŻYTKOWNIKÓW
LICENCJE NA URZĄDZENIA NOWOŚĆ: LICENCJE URZĄDZEŃ WSPÓŁUŻYTKOWANYCH
Opis W takim modelu licencje przydziela się poszczególnym użytkownikom, a nie urządzeniom. Każda licencja umożliwia zainstalowanie drugiego egzemplarza produktu dla tej samej osoby na prywatnym urządzeniu, z zastrzeżeniem, że nie można korzystać z obu egzemplarzy jednocześnie (są to tzw. „prawa umożliwiające pracę w domu”).

Licencja dla urządzenia na usługę Creative Cloud dla sektora edukacji to opcja licencjonowania dla klas i pracowni. Taka licencja umożliwia wielu uczniom korzystanie z tej samej aplikacji na jednym komputerze bez potrzeby logowania się lub potwierdzania własnej licencji.

Usługi online i przestrzeń dyskowa nie są objęte tą licencją.

Mechanizm umożliwiający administratorom systemów informatycznych wdrażanie aplikacji i usług Creative Cloud na konkretnych urządzeniach. Umożliwia to na przykład zainstalowanie aplikacji Creative Cloud w pracowniach komputerowych, aby zapewnić korzystającym z nich uczniom i studentom oraz nauczycielom dostęp do produktów i usług określonych w umowie zawartej przez uczelnię z Adobe.
Typ licencji
(dozwolone łączenie różnych typów)
Najlepsze do pracowni komputerowych
i pomieszczeń lekcyjnych
Najlepsze dla małych grup roboczych, wydziałów, studentów i zastosowań opartych na prywatnych urządzeniach Najlepsze dla małych grup roboczych, wydziałów, studentów i zastosowań opartych na prywatnych urządzeniach
Aplikacje na komputery Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC i Illustrator CC Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC i Illustrator CC Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC i Illustrator CC
Aplikacje na urządzenia przenośne i usługi

Udostępnianie i synchronizowanie plików (100 GB na użytkownika)

Wszystkie najnowsze aplikacje na urządzenia przenośne, w tym Capture CC i Photoshop Mix

Profil w serwisie Behance

Zaawansowana całodobowa pomoc techniczna 7 dni w tygodniu oraz indywidualne sesje ze specjalistami ds. produktów

Udostępnianie i synchronizowanie plików (100 GB na użytkownika)

Wszystkie najnowsze aplikacje na urządzenia przenośne, w tym Capture CC i Photoshop Mix

Profil w serwisie Behance

Zaawansowana całodobowa pomoc techniczna 7 dni w tygodniu oraz indywidualne sesje ze specjalistami ds. produktów

Copyright © 1992-2021 Cortland
Cortland stosuje pliki cookies. Zgoda na przesyłanie plików zależy od ustawień przeglądarki. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień wyłączając cookies. Szczegoły: Polityka cookies