Skontaktuj się z nami

Leasing

GŁÓWNE ATUTY OFERTY:
 • 0% opłaty początkowej
 • decyzja w przeciągu 30 minut
 • możliwość odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz ujęcia ich jako koszt uzyskania przychodu
 • wniosek online, decyzja w przeciągu 30 minut
 • finansowanie również nowych firm
 • szybka korzyść podatkowa, cała rata to koszt uzyskania przychodu
 • ubezpieczenie urządzeń jest już wliczone w raty
DOSTĘPNE LINIE LEASINGOWE:
 • leasing tradycyjny (prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, wg wartości z umowy)1
 • leasing nowoczesny (prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu minimalnego czasu umowy, wg indywidualnej wyceny finansującego)
 • optymalny podatkowo leasing operacyjny z możliwością wykupu sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej
WARUNKI WARTOŚCIOWE LEASINGU:
 • wartość przedmiotu leasingu od 1 500 zł
 • możliwość wpłaty własnej do 40% wartości przedmiotu leasingu
 • leasing od 2 000 zł
 • wpłata własna 0, 10, 20 lub 30%
PROCEDURY PROCESOWANIA WNIOSKU LEASINGOWEGO:
 • wypełnienie wniosku o leasing
  • wartość przedmiotu do 10 000
   • strona nr. 1;
  • wartość przedmiotu do 30 000
   • strona 1 i 2, pola 1-6 + podpisy, pole 8;
  • wartość przedmiotu ponad 30 000
   • strona 1 i 2, pola od 1 do 8.

Każda procedura wymaga przed podpisaniem umowy skopiowania dwóch dokumentów tożsamości oraz dostarczenia dokumentów założycielskich firmy (wykaz poniżej).

 • procedura "TurboLeasing" online do 30 000 zł netto
 • Powyżej 30 000 zł, po dostarczeniu wymaganych dokumentów finansowych

Każda procedura wymaga przed podpisaniem umowy okazania jednego dokumentu tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE FIRMY:

W zależności od formy prawnej:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub innego rejestru,
 • spółki cywilne - umowa spółki oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • pozostałe spółki - aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Brak wymogu
MINIMALNY CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY:
 • jeden rok
 • w przypadku firmy działających krócej niż rok możliwość zawarcia umowy leasingowej rozpatrywana indywidualnie
 • od 1-go dnia działalności (dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych)
 • 6 miesięcy (spółki prawa handlowego)
UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU:
 • ubezpieczenie obowiązkowe typu „all risk"
 • ubezpieczyciel sugerowany przez finansującego (AXA AG)
 • wysokość składek od wartości sprzętu:
  • 1,5% rocznie od komputerów stacjonarnych
  • 4,8% od pozostałych urządzeń
 • zakres ubezpieczenia na całym świecie obejmuje szkody związane z m.in.:
  • kradzieżą z włamaniem
  • rabunkiem
  • upadkiem urządzenia
  • przepięciem i zwarciem elektrycznym
 • ubezpieczyciel narzucony przez finansującego (TUiR Allianz S.A)
 • ubezpieczenie wliczone w raty
 • ubezpieczenie chroni przedmioty leasingu przez cały okres umowy oraz jeden miesiąc po jej zakończeniu
DATA SPŁATY RAT LEASINGOWYCH:
 • 10 dzień miesiąca
 • raty naliczane od daty zawarcia umowy (pierwsza, tzw. prorata, rozlicza niepełny miesiąc użytkowania przedmiotu leasingu)
 • wybierana przez klienta: 8, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca
 • raty naliczane wyłącznie za pełny miesiąc użytkowania przedmiotu leasingu, nie występuje tzw. prorata
MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA LEASINGU PRZED CZASEM:
 • nie wcześniej niż po upływie minimalnego czasu określonego w umowie leasingowej, na podstawie wniosku złożonego u finansującego
 • zgodnie z przepisami prawa podatkowego, nie wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy

1. Dla urządzeń IT o stawce amortyzacji 30% wykup wynosi 10% przy 18 miesiącach, 1% przy 24 miesiącach. Dla urządzeń IT o stawce amortyzacji 20% wykup wynosi: 18,7% przy 24 miesiącach, 8,6% przy 30 miesiącach, 1% przy 36 i 48 miesiącach.