Skontaktuj się z nami

Konfiguracja i zarządzanie OS X 10.8 Mountain Lion

OS X Support Essentials v.10.8 Mountain Lion

Szkolenia

> iPhone i iPad w Biznesie
> Szkolenia Video
> Programowanie iPhona i iPada
> Szkolenia Systemowe OS X
> Publikacje elektroniczne
> Szkolenia iLife i iWork
> Szkolenia Foto
> Szkolenia Audio
> Darmowe (eventy)
> Egzaminy certyfikowane

Sprawy organizacyjne

> Rejestracja i opłaty
> Najbliższe szkolenia
> Prowadzący

 

Terminy

Zajęcia odbędą się w dniach 28 - 30 października 2014 roku w godzinach 10-16 w siedzibie Cortland w Warszawie.

Zarejestruj się

 

Kontakt

Dodatkowych informacji w sprawie szkoleń udzieli Państwu:

Anna Kamińska
Cortland Sp. z o.o.
Dział Szkoleń 

E-mail: szkolenia@cortland.pl
tel. 22 257 00 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dla zaawansowanych użytkowników, pracowników pomocy technicznej, informatyków i administratorów.Mountain Lion

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową i konfiguracją systemu operacyjnego OS X v10.8 Mountain Lion, oraz sposobami diagnozowania i usuwania typowych problemów, mogących wystąpić podczas codziennej pracy z komputerem firmy Apple. Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne, wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej, prezentują główne cechy funkcjonalne systemu. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu OS X Support Essentials v10.8 - 9L0-410, niezbędnego do uzyskania tytułu Apple Certified Support Professional 10.8. Zakres omawianego materiału obejmuje więc wszystkie zagadnienia wymagane podczas niniejszego egzaminu.

Kto powinien uczestniczyć:
 • specjaliści systemów pomocy, koordynatorzy systemów informatycznych, pracownicy serwisów oraz osoby świadczące usługi pomocy innym użytkownikom OS X,
 • pracownicy pomocy technicznej w firmach używających/wykorzystujących w codziennej pracy komputery firmy Apple,
 • koordynatorzy systemów informatycznych oraz zaawansowani użytkownicy zarządzający sieciami komputerowymi pracującymi pod kontrolą systemu OS X;

  W trakcie trzydniowego szkolenia nauczysz się:
 • jak efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby i narzędzia systemowe,
 • w jaki sposób diagnozować i usuwać typowe usterki,
 • jak przygotować się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie statusu Apple Certified Support Professional;

  W szczególności będziesz potrafił:
 • swobodnie i bezstresowo zainstalować oraz poprawnie, skonfigurować system OS X v10.8 Mountain Lion,
 • zakładać i konfigurować lokalne konta użytkowników,
 • tworzyć i udostępniać zasoby dyskowe,
 • uruchamiać programy stworzone dla innych środowisk,
 • konfigurować usługi sieciowe,
 • zarządzać urządzeniami peryferyjnymi,
 • rozwiązywać problemy związane z użytkowaniem systemu; 

 • Program zajęć
  Dzień 1
 • Rozdział 1 - Instalacja i wstępna konfiguracja
 • Przygotowanie i podział dysku na partycje, instalacja systemu, korzystanie z dzienników instalatora do weryfikacji poprawności instalacji. Konfiguracja systemu z wykorzystaniem Asystenta Konfiguracji ("Setup Assistant"). Uaktualnienie oprogramowania za pomocą narzędzi: "Software Update" oraz "Installer". Porady, wskazówki i sposoby usuwania problemów powstałych w trakcie instalacji systemu.
 • Rozdział 2 - Konta użytkowników
 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników. Tworzenie i zarządzanie kontami administratorów. Zaawansowane ustawienia kont, bezpieczeństwo kont - dobór haseł, pęk kluczy ("Keychain"), szyfrowanie katalogów domowych ("FileVault2").
 • Rozdział 3 - System plików
 • Systemy plików obsługiwane przez system OS X, prawa własności oraz uprawnienia do plików i katalogów. Narzędzia dyskowe ("Disk Utility") oraz naprawa plików. Korzystanie z linii poleceń do zarządzania plikami.
  Dzień 2
 • Rozdział 4 - Zarządzanie danymi
 • Nadrzędny katalog systemu (root), struktura systemu plików, preferencje, typy plików specyficzne dla OS X (dane i metadane, zasoby i pakiety). Przeszukiwanie zasobów za pomocą narzędzia "Spotlight", archiwa plików, obrazy dysków. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia "Time Machine". Zarządzanie kopiami zapasowymi, dostęp do kopii zapasowej bez użycia narzędzia "Time Machine".
 • Rozdział 5 - Programy i procesy systemowe
 • Konfiguracja i uruchamianie programów, programy wspierane w środowisku OS X. Programy stworzone z wykorzystaniem innych narzędzi programistycznych. Koncepcja/idea procesów w systemie UNIX, zależności pomiędzy procesami i programami. Funkcje: Auto Save, Wersje, "Resume". Narzędzia do monitorowania i zarządzania procesami. Preferencje programów. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Rozdział 6 - Ustawienia sieciowe
 • Podstawowa konfiguracja sieci opartej o protokół TCP/IP. Konfiguracja interfejsów sieciowych - "Ethernet", "AirPort". Konfiguracja wielu połączeń sieciowych - wykorzystanie tzw. lokalizacji sieciowych. Rozpoznawanie i usuwanie problemów wynikających z konfiguracją ustawień sieciowych.
  Dzień 3
 • Rozdział 7 - Usługi sieciowe
 • Podłączanie do standardowych zasobów sieciowych. Konfiguracja kont sieciowych opartych o usługi katalogowe. Połączenia i protokoły sieciowe: "AFP", "SMB", "SSH", "FTP" oraz "WebDAV". Przeglądanie zasobów sieciowych, protokoły "Bonjour" i "NetBIOS". Uruchamianie usług sieciowych w systemie. Praca w sieci - udostępnianie dokumentów w sieci, współdzielenie plików pomiędzy OS X i Windows, współdzielenie ekranu. Uruchamianie i konfiguracja zapory sieciowej. Rozróżnianie problemów wynikających z konfiguracji urządzeń sieciowych od problemów wynikających z konfiguracji komputera i jego połączeń sieciowych.
 • Rozdział 8 - Peryferia i drukowanie
 • Sposoby podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera Mac, rodzaje złącz, przewodów i połączeń. Instalacja standardowych sterowników urządzeń. Zarządzanie drukarkami oraz kolejkami drukowania. Tworzenie plików PDF oraz PostScript. Rozróżnianie problemów wynikających z niewłaściwego podłączenia urządzenia, błędnego sterownika czy źle działającego programu.
 • Rozdział 9 - Procesy startowe
 • Wykrywanie usterek związanych z uruchamianiem systemu i sposoby ich usuwania. Poszczególne etapy uruchamiania systemu, automatyczne uruchamianie procesów z wykorzystaniem procesu "lauchnchd" oraz okna logowania.

  Uwagi dla uczestników

  Zajęcia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym w siedzibie Cortland w Warszawie. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały dydaktyczne dostępne są w języku angielskim, oprogramowanie zainstalowane jest w angielsiej wersji językowej.

  Serdecznie zapraszamy.

  Jacek Nowak & Cortland

   


  Rejestracja

  Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o skontaktowanie się z Działem Szkoleń Cortland telefonicznie lub wysyłając e-mail. Cortland kwalifikuje uczestników szkolenia w oparciu o kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie trwa do wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu. Cortland nie przewiduje możliwości wykupienia częściowego uczestnictwa w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do uiszczenia opłaty najpóźniej 8 dni przez rozpoczęciem szkolenia. Nie wniesienie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

   

  Opłaty

  Opłata za szkolenie wynosi 2499 pln netto. Opłata musi zostać wniesiona najpóźniej 8 dni przez przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacji ze szkolenia, bez utraty dotychczas wniesionych opłat, można dokonać najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w okresie 7 - 3 dni przez rozpoczęciem szkolenia powoduje utratę 50% dokonanej opłaty. Rezygnacja dzień przed, w dniu szkolenia oraz w trakcie trwania szkolenia nie powoduje zwrotu dotychczas wniesionych opłat.

  Opłaty można dokonać:

  • gotówką lub kartą kredytową w jednym z biur Cortland,
  • przelewem bankowym na podstawie wystawionej wcześniej przez Cortland Faktury Proforma,
  • kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem firmy PolCard poprzez bezpieczne połączenie SSl 128 bit (Cortland nie posiada żadnego dostępu do danych dotyczących karty klienta, Cortland i PolCard nie pobierają od klienta żadnych dodatkowych prowizji przy zapłacie kartą);