Skontaktuj się z nami

Konfiguracja i zarządzanie OS X 10.8 Mountain Lion Server

OS X Server Essentials v.10.8 Mountain Lion

Szkolenia

> iPhone i iPad w Biznesie
> Szkolenia Video
> Programowanie iPhona i iPada
> Szkolenia Systemowe OS X
> Publikacje elektroniczne
> Szkolenia iLife i iWork
> Szkolenia Foto
> Szkolenia Audio
> Darmowe (eventy)
> Egzaminy certyfikowane

Sprawy organizacyjne

> Rejestracja i opłaty
> Najbliższe szkolenia
> Prowadzący

 

Terminy

Zajęcia odbędą się w dniach 1-3 października 2013 roku w godzinach 10-18 w siedzibie Cortland w Warszawie.

Zarejestruj się

 

Kontakt

Dodatkowych informacji w sprawie szkoleń udzieli Państwu:

Anna Kamińska
Cortland Sp. z o.o.
Dział Szkoleń 

E-mail: szkolenia@cortland.pl
tel. 22 257 00 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dla informatyków, administratorów i koordynatorów systemów informatycznych.Mountain Lion

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową i konfiguracją systemu operacyjnego OS X v10.8 Server, oraz sposobami diagnozowania i usuwania typowych problemów, mogących wystąpić podczas zarządzania siecią komputerową pracującą pod kontrolą OS X v10.8 Server. Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne, wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia. Zarówno program zajęć jak i materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń) zostały opracowane przez specjalistów Apple. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na wdrożenie i utrzymanie sieci komputerowej opartej o rozwiązanie OS X v.10.8 Server. Równorzędnym celem szkolenia jest przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu OS X Server Essentials v10.8, niezbędnego do uzyskania tytułu Apple Certified Technical Coordinator 10.8 (wymaga zdanego egzaminu OS X Support Essentials v10.8 - 9L0-410). Zakres omawianego materiału obejmuje więc wszystkie zagadnienia wymagane podczas niniejszego egzaminu.

Kto powinien uczestniczyć:
 • specjaliści systemów pomocy, koordynatorzy systemów informatycznych, pracownicy serwisów oraz osoby świadczące usługi pomocy innym użytkownikom OS X,
 • pracownicy pomocy technicznej w firmach używających/wykorzystujących w codziennej pracy komputery firmy Apple,
 • koordynatorzy systemów informatycznych oraz zaawansowani użytkownicy zarządzający sieciami komputerowymi pracującymi pod kontrolą systemu OS X Server;

  W trakcie trzydniowego szkolenia nauczysz się:
 • jak w oparciu o OS X Server zarządzać urządzeniami przenośnymi iPhone i iPad,
 • jak efektywnie wykorzystywać OS X Server do zarządzania małą siecią komputerową pracującą pod kontrolą OS X Server,
 • jak wykorzystać narzędzia OS X Server do monitorowania i usuwania usterek w działaniu sieci komputerowej i usług sieciowych,
 • jak przygotować się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie statusu Apple Certified Technical Coordinator;

  W szczególności będziesz potrafił:
 • swobodnie i bezstresowo zainstalować oraz poprawnie skonfigurować system OS X v10.8 Server,
 • uruchamiać i konfigurować usługi OS X Server,
 • zakładać i konfigurować sieciowe konta użytkowników oparte o usługi katalogowe (open directory),
 • skonfigurować i uruchomić usługi Mobile Device Management niezbędną do zdalnego zarządzania urządzeniami przenośnymi iPhone i iPad oraz stacjami klienckim OS X
 • zarządzać dostępem do zasobów dyskowych i usług sieciowych,
 • rozwiązywać problemy związane z użytkowaniem systemu; 

 • Program zajęć
  Dzień 1
 • Rozdział 1 - Instalacja i konfiguracja servera
 • Instalacja i początkowa konfiguracja, zdalna instalacja servera, narzędzia administracyjne. Sposoby usuwania problemów powstałych w trakcie instalacji systemu.
 • Rozdział 2 - Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Tworzenie i zarządzanie kontami i grupami użytkowników, kontrola dostępu w oparciu uprawnienia POSSIX oraz ACL.
 • Rozdział 3 - Usługi katalogowe Open Directory
 • Konfiguracja usług katalogowych (Open Directory). Tworzenie kont sieciowych, polityka haseł. Archiwizacja usług katalogowych. Wprowadzenie do uwierzytelniania z wykorzystaniem Kerberos.
  Dzień 2
 • Rozdział 4 - Zarządzanie kontami
 • Zarządzanie kontami, grupami użytkowników, komputerami i urządzeniami przenośnymi iPhone i iPad z wykorzystaniem narzędzi Profile Manager oraz usługi Mobile Device Management. Definiowanie restrykcji i ograniczeń z wykorzystaniem profili konfiguracyjnych. Zdalne wgrywanie profili konfiguracyjnych.
 • Rozdział 5 - Usługi dostarczania (deployment solutions)
 • Konfiguracja oraz usuwanie usterek usług NetBoot otaz Network Install do dystrybucji OS X. Tworzenie obrazów instalacyjnych i startowych, tworzenie pakietów instalacyjnych.
 • Rozdział 6 - Usługi udostępniania plików
 • Protokoły udostępniania zasobów dyskowych, konfiguracja usług: Apple File Service (AFP), usługi dla Windows (SMB) oraz WebDAV dla urządzeń przenośnych iPhone i iPad. Tworzenie punktów udostępniania, konfiguracja uprawnień do udostępnionych zasobów.
  Dzień 3
 • Rozdział 7 - Usługi www
 • Udostępnianie wielu witryn na jednym serwerze.
 • Rozdział 8 - Usługi współpracy
 • Uruchamianie i konfiguracja usług współpracy: wiki i blog, iChat i iCal oraz książki adresowej.

  Uwagi dla uczestników

  Zajęcia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym w siedzibie Cortland w Warszawie. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały dydaktyczne dostępne są w języku angielskim, oprogramowanie zainstalowane jest w angielsiej wersji językowej.

  Serdecznie zapraszamy.

  Jacek Nowak & Cortland

   


  Rejestracja

  Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o skontaktowanie się z Działem Szkoleń Cortland telefonicznie lub wysyłając e-mail. Cortland kwalifikuje uczestników szkolenia w oparciu o kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie trwa do wyczerpania limitu miejsc na szkoleniu. Cortland nie przewiduje możliwości wykupienia częściowego uczestnictwa w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobligowane są do uiszczenia opłaty najpóźniej 8 dni przez rozpoczęciem szkolenia. Nie wniesienie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

   

  Opłaty

  Opłata za szkolenie wynosi 2599 pln netto. Opłata musi zostać wniesiona najpóźniej 8 dni przez przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacji ze szkolenia, bez utraty dotychczas wniesionych opłat, można dokonać najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w okresie 7 - 3 dni przez rozpoczęciem szkolenia powoduje utratę 50% dokonanej opłaty. Rezygnacja dzień przed, w dniu szkolenia oraz w trakcie trwania szkolenia nie powoduje zwrotu dotychczas wniesionych opłat.

  Opłaty można dokonać:

  • gotówką lub kartą kredytową w jednym z biur Cortland,
  • przelewem bankowym na podstawie wystawionej wcześniej przez Cortland Faktury Proforma,
  • kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem firmy PolCard poprzez bezpieczne połączenie SSl 128 bit (Cortland nie posiada żadnego dostępu do danych dotyczących karty klienta, Cortland i PolCard nie pobierają od klienta żadnych dodatkowych prowizji przy zapłacie kartą);